Privaatsusavaldus / TheLights

Üldine teave

Selle privaatsusavalduse kaudu teavitame oma kasutajaid nende isikuandmete töötlemisest.

Kui te pöördute meie poole aadressi privacy@startax.net kaudu, veenduge, et taotlus oleks piisavalt isikustatud, et saaksime teie isikusamasuse kinnitada.

Meie kogutav teave võib hõlmata kasutajalt pärit teavet, veebiteenuste kasutamise ja analüütika kaudu saadud teavet.

Me kasutame teavet järgmistel eesmärkidel:

 • lihtsasti kasutatava ja turvalise teenuse pakkumiseks;
 • hea kliendikogemuse pakkumiseks;
 • klienditeeninduse ja veebisaidi arendamiseks.

Registripidaja ja selle kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on:

Startax Finland Oy (Soome KMKR number 1760676-2)
Kannistontie 138
33880 Lempäälä
Soome

Privaatsuse ja isikuandmete töötlemise kohta võite küsida lisateavet aadressil privacy@startax.net.

Millist teavet võidakse minu kohta koguda?

 • Kasutajalt endalt pärit või isikut tuvastav teave
  • Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi)
  • Kontaktandmed (e-posti aadress)
 • Teenuste kasutamise ja analüütika kaudu saadud teave
 • Saidi kasutamise ja sirvimise teave

Milleks minu isikuandmeid kasutatakse?

Isikuandmeid kasutatakse järgmiseks:

 • veebisaidi ja teenuste arendamiseks;
 • kliendikogemuse täiustamiseks;
 • analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel.

Teabe töötlemise alused on kasutaja ja Startax Finland Oy vaheline kliendisuhe, leping, veebisaidi kasutamine, kasutaja eraldi sõnaselge nõusolek või juriidilised kohustused.

Kuidas minu teavet talletatakse ja kaitstakse?

Kõik isikuandmed on kaitstud loata juurdepääsu ja andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Meie serverid asuvad Rootsis ning on kaitstud häkkimise ja teenusetõkestusrünnete eest.

Isikuandmete töötlemisel ja tehniliste lahenduste korral järgime häid andmekaitsetavasid, nt võimalikult väheste andmete kogumist, andmete pseudonüümimist ning anonüümimist. Isikuandmete töötlemisel võetakse arvesse 25. mai 2018. aasta seisuga kohalduva EL-i andmekaitsemääruse (GDPR) nõudeid.

Kes minu isikuandmeid töötleb?

Isikuandmetele on juurdepääs ainult saidi administraatoritel ja meie administraatorid on koolitatud andmeid turvaliselt kasutama. Iga meie töötaja näeb ainult siis isikuandmeid, kui see on vajalik tema tööülesannete täitmiseks.

Kui kaua minu andmeid talletatakse?

Me säilitame isikuandmeid ainult niikaua, kui on vajalik selles avalduses nimetatud eesmärkide täitmiseks. Lisaks võidakse osa teavet säilitada vajalikust kauem, et täita juriidilisi kohustusi ja tõendada nende nõuetekohast rakendamist.

Kasutaja taotluse korral on võimalik kasutajaga seotud isikuandmed kustutada.

Mõnd tüüpi teavet tuleb õigusaktide järgi säilitada pikemat aega, näiteks järgmistel eesmärkidel.

 • Raamatupidamisseaduses on määratletud pikemad teabe säilitamise perioodid olenemata sellest, kas materjal sisaldab isikuandmeid või mitte.
 • Süsteemilogiteavet kogutakse ja talletatakse seaduste kohaselt, et pakkuda klientidele seaduslikku ja turvalist saiti.
 • Saidi andmebaase ja süsteeme varundatakse piisavalt, et kaitsta andmeid, parandada vigu ning tagada turve ja järjepidevus.

Millised õigused mul on?

Kasutajana on teil õigus:

 • pääseda juurde oma isikuandmetele, sealhulgas õigus saada oma isikuandmetest koopia;
 • taotleda oma isikuandmete parandamist või kustutamist;
 • taotleda kindlate asjaolude korral isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväited nende töötlemise suhtes.

Lisaks, kui töötlemine põhineb eraldi nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust aadressil privacy@startax.net. Pange tähele, et see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist tehtud andmetöötluse seaduslikkust.

Te saate oma õigusi kasutada, kui kirjutate meile aadressil privacy@startax.net. Teavitame teid, kui me ei suuda teie taotlust täita, näiteks kustutada teavet, mida me peame juriidilise kohustuse või õiguse tõttu säilitama.

Kui leiate, et töötlemine on puudulik või ebaseaduslik, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Kuidas saan endale koopia süsteemis talletatud teabest?

Saidil talletatud teavet saate taotleda aadressil privacy@startax.net.

Peatükist „Millist teavet võidakse minu kohta koguda?“ leiate täpsema teabe meie talletatavate isikuandmete kohta.

Kuidas saan oma andmete kasutamist mõjutada?

Kasutaja võib igal ajal taotleda oma andmete kustutamist, võttes meiega ühendust aadressil privacy@startax.net.

Tähelepanu! Mõnel juhul ei tohi kogu teavet kustutada ja õigusaktides võib olla sätestatud kohustus säilitada kliendiga seotud kindlat tüüpi teavet.

Kas minu isikuandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele?

Me jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult analüütilistel eesmärkidel. Analüütilistel eesmärkidel kasutatavad andmed on tehtud anonüümseks või pseudonüümseks.

Vajadusel edastame andmeid ka ametiasutustele. Teavitame kasutajat alati teabenõuetest, kui see on seaduste järgi lubatud.

Edastame andmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • analüütikaga tegelevatele partneritele.

Mis on küpsised ja kas saidil kasutatakse neid?

Veebisaidil kasutatakse küpsiseid. Küpsised on lõppseadme brauseri ning serveri vahel saadetavad väikesed tekstifailid. Me kasutame neid meetodeid nii funktsioonide pakkumiseks kui ka analüütilistel eesmärkidel.

Analüütilistel eesmärkidel kasutatavad andmed on tehtud anonüümseks või pseudonüümseks. Muul juhul käsitleme teavet isikuandmetena, kui identifikaator sisaldab klienti tuvastavat teavet, nt IP-aadressi. Kliendiga mingil moel seostatud silte käsitletakse samuti isikuandmetena.

Me kasutame teenust Google Analytics, et koguda analüütilisi andmeid muu hulgas saidi kasutamise, populaarsete toodete, trendide ja müügi kohta.

Kas seda privaatsusavaldust võidakse muuta?

Teenuste arendamise ja õigusaktide muudatuste tõttu jätame endale õiguse privaatsusavaldust muuta. Privaatsusavalduse olulistest muudatustest teavitatakse registreeritud kliente tingimuste uuendamisel.

Kellega saan ma ühendust võtta?

Privaatsuse, andmetöötluse ja privaatsusavaldusega seotud küsimuste korral saatke e-kiri aadressile privacy@startax.net.

Viimati uuendati: 22.12.2020