Tietosuojaseloste / TheLights

Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella informoimme käyttäjiämme heidän henkilötietojensa käsittelystä.
Ottaessasi yhteyttä osoitteen tietosuoja(a)startax.net kautta huomaathan yksilöidä pyynnön riittävällä tavalla, että voimme todentaa henkilöllisyytesi.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Asiakaspalvelun ja sivuston kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii

Startax Finland Oy (Y-tunnus: 1760676-2)
Kannistontie 138
33880 Lempäälä

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja(a)startax.net.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot (etu- ja sukunimi)
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite)
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Sivuston käyttö- ja selaustiedot

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Sivuston toiminnan sekä palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja käsitellään käyttäjän ja Startax Finland Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, käyttäjän erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Palvelimemme sijaitsevat Ruotsissa ja ovat suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi, pseudonymisointi sekä anonymisointi. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset (“GDPR”).

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Henkilötietoihin on pääsy vain sivuston ylläpitäjillä ja ylläpitäjämme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää pidempään niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.
Käyttäjän pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen sivuston asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen sivuston tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Käyttäjänä sinulla on oikeus

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(a)startax.net. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(a)startax.net. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää sivustolle tallennettuja tietoja itsellesi sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja(a)startax.net.
“Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” –kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(a)startax.net.
Huomio! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Käytämme henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa analytiikkatarkoituksiin. Analytiikkatarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös käyttäjää, jos se on lain puitteissa sallittua.
Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

 • Analytiikkakumppaneille

Käytetäänkö sivustolla evästeitä ja mitä ne ovat?

Sivusto käyttää evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan.
Analytiikkaan käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.
Hyödynnämme Google Analyticsia muun muassa sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tietosuoja(a)startax.net.

Päivitetty viimeksi: 22.12.2020