Pranešimas apie privatumą / „TheLights“

Bendroji informacija

Šiuo pranešimu apie privatumą informuojame savo naudotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Rašydami adresu privacy@startax.net, įsitikinkite, kad prašyme pateikta pakankamai informacijos jūsų tapatybei nustatyti.

Mūsų renkama informacija gali būti skirstoma į naudotojo pateiktą informaciją, informaciją, gautą dėl naudojimosi paslaugomis internete, ir informaciją, gautą analizės būdu.

Mes naudojame informaciją, kad

 • teiktume lengvai naudojamas ir saugias paslaugas;
 • klientams užtikrintume teigiamą patirtį;
 • aptarnautume klientus ir kurtume tinklalapį.

Registro tvarkytojas ir jo kontaktinė informacija

Asmens duomenų valdytojas yra

„Startax Finland Oy“ (Suomijos PVM mokėtojo kodas: 1760676-2)
Kannistontie 138
33880 Lempäälä
Suomija

Daugiau klausimų apie privatumą ir asmens duomenų tvarkymą galite pateikti el. pašto adresu: privacy@startax.net.

Kokia informacija apie mane gali būti renkama?

 • Naudotojo pateikta informacija arba asmenį identifikuojanti informacija
  • Tapatybės informacija (vardas ir pavardė)
  • Kontaktinė informacija (el. pašto adresas)
 • Stebima ir analizės būdu gauta informacija, susijusi su naudojimusi paslaugomis
 • Informacija apie naudojimąsi tinklalapiu ir naršymą

Kam naudojami mano asmens duomenys?

Asmens duomenys naudojami

 • Tinklalapio kūrimui ir paslaugų vystymui
 • Klientų patirties gerinimui
 • Analitiniais ir statistiniais tikslais

Informacija tvarkoma remiantis naudotojo, kaip kliento, ir „Startax Finland Oy“ santykiais, sutartimi, tinklalapio naudojimusi, naudotojo atskiru aiškiu sutikimu arba teisiniais įsipareigojimais.

Kaip laikoma ir saugoma mano informacija?

Visi asmens duomenys saugomi nuo prieigos be leidimo ir nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, perdavimo arba kitokio neteisėto duomenų tvarkymo.

Mūsų serveriai yra Švedijoje, jie apsaugoti nuo programišių ir paskirstytų paslaugos trikdymo atakų.

Tvarkydami asmens duomenis ir priimdami techninius sprendimus laikomės geros duomenų apsaugos praktikos, pvz., duomenų kiekio mažinimas, pseudonimų suteikimas ir informacijos anonimiškumas. Tvarkant asmens duomenis atsižvelgiama į nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomus ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus.

Kas tvarko mano asmens duomenis?

Tik tinklalapio administratoriai turi prieigą prie asmens duomenų, mūsų administratoriai yra apmokyti duomenis naudoti saugiai. Kiekvienas darbuotojas mato tik tuos asmens duomenis, kurių reikia jo darbinėms užduotims atlikti.

Kaip ilgai bus saugomi mano duomenys?

Mes saugosime informaciją tik tiek laiko, kiek reikia šiame pranešime nurodytais tikslais. Be to, tam tikra informacija gali būti saugoma ilgiau, nei reikia teisiniams įsipareigojimams įvykdyti ir tinkamam jų įvykdymui įrodyti.

Naudotojo prašymu naudotojo asmens duomenys gali būti ištrinami.

Kai kurios informacijos atvejais teisės aktai numato prievolę saugoti informaciją ilgiau, pvz., šiais tikslais:

 • Apskaitos įstatymas numato ilgesnius informacijos saugojimo terminus, nesvarbu, ar medžiagoje yra asmens duomenų ar ne.
 • Sistemos registrų informacija renkama ir saugoma pagal įstatymų reikalavimus, kad mūsų klientai galėtų naudotis teisėtu ir saugiu tinklalapiu
 • Daromos pakankamos tinklalapio duomenų bazių ir sistemų rezervinės kopijos, siekiant apsaugoti duomenis, ištaisyti klaidas, užtikrinti saugumą ir tęstinumą

Kokias teises turiu?

Kaip naudotojas turite teisę

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti savo asmens duomenų kopiją
 • Reikalauti ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis
 • Tam tikromis sąlygomis prašyti apriboti asmenų duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu

Be to, jei duomenų tvarkymas grindžiamas atskiru sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rašydami mums el. paštu privacy@startax.net. Atkreipiame dėmesį, kad tai neturi įtakos duomenų tvarkymo prieš sutikimo atšaukimą teisėtumui.

Galite reikalauti pasinaudoti savo teisėmis rašydami mums el. paštu privacy@startax.net. Pranešime jums, jei negalėsime tenkinti jūsų reikalavimo kuriuo nors aspektu, pvz., negalėsime ištrinti informacijos, kurią saugoti turime teisinę pareigą arba teisę.

Jei manote, kad duomenų tvarkymas pažeidžia reikalavimus arba yra neteisėtas, turite teisę skųstis duomenų apsaugos inspekcijai.

Kaip man gauti informacijos apie sistemoje saugomus mano asmens duomenis?

Galite prašyti, kad jums būtų pateikta saugoma informacija, rašydami el. paštu privacy@startax.net.

Skyriuje „Kokia informacija apie mane gali būti renkama?“ rasite daugiau išsamios informacijos apie mūsų saugomus asmens duomenis.

Kaip galiu įtakoti tai, kaip naudojami mano asmens duomenys?

Naudotojas gali bet kuriuo metu prašyti ištrinti jo duomenis rašydamas mums el. paštu privacy@startax.net.

Dėmesio! Kai kuriais atvejais ne visa informacija gali būti ištrinama ir teisės aktai gali reikalauti saugoti tam tikrą su klientais susijusią informaciją.

Ar mano asmens duomenys bus atskleidžiami tretiesiems asmenims?

Mes asmens duomenimis naudojamės kartu su trečiaisiais asmenimis analitiniais tikslais. Analitiniais tikslais naudojama informacija padaroma anonimiška arba jai suteikiami pseudonimai.

Jei reikia, informaciją teikiame ir valdžios institucijoms. Visuomet informuosime naudotoją apie gautus prašymus pateikti informaciją, jei tai leidžia įstatymai.

Perduosime informaciją šiems tretiesiems asmenims

 • Analitikos partneriams

Ar tinklalapyje naudojami slapukai ir kokie?

Tinklalapyje naudojami slapukai. Slapukai yra maži tekstiniai failai perduodami tarp įrenginio naršyklės ir serverio. Šiomis technikomis naudojamės funkcijoms vykdyti ir analizei atlikti.

Analizei naudojami duomenys padaromi anonimiškais arba jiems suteikiami pseudonimai. Kitais atvejais informaciją laikome asmens duomenimis, jei identifikatoriuje yra konkretaus kliento informacija, tokia kaip IP adresas. Su klientu kokiu nors būdu siejamos gairės taip pat laikomos asmens duomenimis.

Mes naudojamės „Google Analytics“, kad gautume analitinius duomenis, susijusius su, be kita ko, mūsų tinklalapio naudojimu, populiariais produktais, tendencijomis ir pardavimais.

Ar šis pranešimas apie privatumą gali būti keičiamas?

Vystantis paslaugoms ir keičiantis teisės aktams, pasiliekame teisę keisti savo pranešimą apie privatumą. Atnaujinus sąlygas, registruotiems klientams bus pranešta apie reikšmingus pranešimo apie privatumą pakeitimus.

Į ką galiu kreiptis?

Privatumo, duomenų tvarkymo ir pranešimo apie privatumą klausimais rašykite el. paštu privacy@startax.net.

 

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. gruodžio 22 d.