Paziņojums par konfidencialitāti/TheLights

Vispārīga informācija

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti mūsu lietotājiem tiek sniegta informācija par personu informācijas apstrādi.

Rakstot uz e-pasta adresi privacy (a) via startax.net, pārbaudiet, vai pieprasījumā ir pietiekami daudz identifikācijas informācijas, lai varam pārbaudīt jūsu identitāti.

Informācija, ko vācam, var tikt iedalīta šādās grupās: lietotāja sniegta informācija, tiešsaistes pakalpojumu lietošanas novērojumi un analīzes veidā iegūta informācija.

Informācijas izmantošanas mērķi

 • Viegli lietojamu un drošu pakalpojumu sniegšana
 • Ērtu lietošanas iespēju nodrošināšana klientiem
 • Klientu apkalpošana un tīmekļa vietnes attīstīšana

Reģistrētājs un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis:

Startax Finland Oy (PVN maksātāja kods Somijā: 1760676-2)
Kannistontie 138
33880 Lempäälä
Somija

Vairāk par konfidencialitāti un personas datu apstrādi var uzzināt, rakstot uz e-pasta adresi privacy (a) startax.net.

Kāda informācija par mani var tikt vākta?

 • Lietotāja sniegta vai lietotāju identificējoša informācija
  • Identifikācijas informācija (vārds un uzvārds)
  • Kontaktinformācija (e-pasta adrese)
 • Novērojumi un analīzes veidā iegūtā informācija par pakalpojumu lietošanu
 • Vietnes lietošanas un pārlūkošanas informācija

Kādā nolūkā tiek izmantota mana personas informācija?

Personas informācijas izmantošanas nolūki

 • Tīmekļa vietnes un pakalpojumu attīstīšana
 • Lietošanas iespēju uzlabošana klientiem
 • Analīze un statistiska

Informācija tiek apstrādāta, jo lietotājs ir uzņēmuma Startax Finland Oy klients, kā arī pamatojoties uz līgumu, tīmekļa vietnes izmantošanu, atsevišķu un skaidru lietotāja piekrišanu vai juridiskiem pienākumiem.

Kā tiek glabāta un aizsargāta mana informācija?

Visi personas dati tiek aizsargāti no neautorizētas piekļuves un nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, mainīšanas, izpaušanas, pārsūtīšanas vai cita veida prettiesiskas datu apstrādes.

Mūsu serveri atrodas Zviedrijā, un tie tiek aizsargāti no uzlaušanas un pakalpojumatteices uzbrukumiem.

Apstrādājot personas datus un nodrošinot tehniskos risinājumus, mēs ievērojam labo praksi datu aizsardzībā, piemēram, piekļuves minimizēšanas principu, datu pseidonimizēšanu un anonimizēšanu. Personas datu apstrādē tiek ņemtas vērā ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības, kas tiek piemērotas kopš 2018. gada 25. maija.

Kas apstrādā manu personas informāciju?

Personas informācijai piekļūt var tikai vietnes administratori, un viņi ir apmācīti par informācijas drošu lietošanu. Katrs mūsu darbinieks var skatīt personas informāciju, ciktāl tas ir nepieciešams tā darba pienākumu veikšanai.

Cik ilgi tiks glabāti mani dati?

Personas informācija tiek glabāta tikai tik ilgi, cik nepieciešams šajā paziņojumā izklāstīto nolūku īstenošanai. Taču daļa informācijas var tikt glabāta ilgāk, lai izpildītu juridiskus pienākumus un apliecinātu to pienācīgu izpildi.

Pēc lietotāja pieprasījuma personas datus par lietotāju var dzēst.

Tiesību aktos ir noteikts pienākums daļu informācijas glabāt ilgāk, piemēram, tālāk norādītajiem nolūkiem.

 • Grāmatvedības likumā ir noteikts ilgāks informācijas glabāšanas laiks neatkarīgi no tā, vai tajā ir vai nav iekļauti personas dati.
 • Sistēmas žurnālu informācija tiek vākta un glabāta, kā noteikts tiesību aktos, lai nodrošinātu likumīgu un drošu vietni mūsu klientiem.
 • Atbilstoši vietnes datu bāzu un sistēmu dublējumi tiek veidoti, lai aizsargātu datus, labotu kļūdas un gādātu par drošību un nepārtrauktību.

Kādas ir manas tiesības?

Jums kā lietotājam ir tālāk norādītās tiesības.

 • Iegūt piekļuvi savai personas informācijai, tostarp tiesības saņemt savas personas informācijas kopiju.
 • Pieprasīt savas personas informācijas labošanu un dzēšanu.
 • Noteiktos apstākļos pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi vai iebilst pret to.

Turklāt, ja apstrāde tiek veikta uz atsevišķas piekrišanas pamata, jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt piekrišanu, rakstot mums uz e-pasta adresi privacy (a) startax.net. Ņemiet vērā, ka tas neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību.

Tiesības varat īstenot, rakstot mums uz e-pasta adresi privacy (a) startax.net. Mēs informēsim jūs, ja nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu kādā aspektā, piemēram, dzēst informāciju, kuru mums ir likumisks pienākums vai tiesības glabāt.

Ja uzskatāt, ka apstrādē ir nepilnības vai tā notiek nelikumīgi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē.

Kā varu iegūt sistēmā glabāto informāciju par sevi?

Vietnē glabāto informāciju varat pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi privacy (a) startax.net.

Detalizētu informāciju par mūsu glabāto personas informāciju varat skatīt sadaļā “Kāda informācija par mani var tikt vākta?”.

Kā varu ietekmēt informācijas izmantošanu?

Lietotājs jebkurā laikā var pieprasīt savu datu dzēšanu, rakstot mums uz e-pasta adresi privacy (a) startax.net.

Uzmanību! Atsevišķos gadījumos visu informāciju nevar dzēst, un tiesību aktos var būt noteikts, ka daļa ar klientiem saistītās informācijas ir jāglabā.

Vai mana personas informācija tiks izpausta trešajām pusēm?

Mēs koplietojam personas informāciju ar trešajām pusēm analīzes nolūkā. Analīzes nolūkā izmantotā informācija tiek anonimizēta vai pseidonimizēta.

Ja nepieciešams, mēs sniedzam informāciju arī iestādēm. Mēs vienmēr informējam lietotāju par informācijas pieprasījumiem, ja tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem.

Mēs nododam informāciju tālāk norādītajām trešajām pusēm.

 • Partneri, kas sniedz analīzes pakalpojumus

Vai vietnē tiek izmantoti sīkfaili, un kas tie ir?

Tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfaili ir nelieli teksta faili starp termināļa pārlūkprogrammu un serveri. Mēs šīs tehnoloģijas izmantojam gan funkciju nodrošināšanai, gan analīzei.

Analīzei izmantotie dati tiek anonimizēti vai pseidonimizēti. Citos gadījumos informāciju uzskatām par personisku, ja identifikators satur klientu identificējošu informāciju, piemēram, IP adresi. Par personas informāciju tiek uzskatīti arī tagi, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar klientu.

Mēs izmantojam pakalpojumu Google Analytics, lai nodrošinātu ar mūsu vietnes lietojumu, populāriem produktiem, tendencēm, pārdošanu un citiem aspektiem saistītu analīzi.

Vai šis paziņojums par konfidencialitāti var tikt mainīts?

Tā kā pakalpojumi tiek attīstīti un notiek izmaiņas tiesību aktos, mēs paturam tiesības mainīt šo paziņojumu par konfidencialitāti. Par būtiskām izmaiņām paziņojumā par konfidencialitāti reģistrētie klienti tiks informēti tad, kad tiks mainīti noteikumi.

Ar ko varu sazināties?

Ja jums ir jautājumi par konfidencialitāti, datu apstrādi un paziņojumu par konfidencialitāti, sūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi privacy (a) startax.net.

 

Pēdējoreiz atjaunināts: 22.12.2020.